Музей працює: 10:00 - 18:00. Вихідний: понеділок.

Закарпатський обласний художній музей імені Йосипа Бокшая

Закарпатський обласний художній музей ім. Й. Бокшая є одним з провідних мистецьких закладів України. Імпозантна будівля епохи пізнього бароко-раннього класицизму – сучасна домівка багатої і цінної мистецької колекції художнього музею. Це – колишній будинок комітатського управління (до кінця Першої світової війни), резиденція губернатора Підкарпатської Русі (до 1936 р.).

Історія художнього музею  розпочинається у стінах Ужгородського замку, де з 1948 року при Закарпатському краєзнавчому музеї він функціонував як картинна галерея. У 1990 р. за вагомі внески у популяризації образотворчого мистецтва краю музею було присвоєно ім`я корифея закарпатської школи живопису, народного художника СРСР, члена – кореспондента Академії мистецтв СРСР  Йосипа Йосиповича Бокшая. І тільки у 2003 році музей отримав статус самостійної установи, а в 2009 році до структури музею увійшли на правах філіалів меморіальні будинки-музеї народного художника України А. Коцки та народного художника України Ф. Манайла та 2019 року – новостворений Народний літературний музей Закарпаття.

У фондах музею зберігається понад 15 тисяч експонатів основного фонду. Тут зібрано твори живопису, графіки, скульптури та декоративно-ужиткового мистецтва. Колекція постійно поповнюється.

Основу музейної колекції становлять твори колишньої Земської картинної галереї. Повнопрофільна мистецька збірка містить велику кількість творів живопису, графіки, скульптури та декоративно-ужиткового мистецтва. Твори видатних митців епохи Відродження - Якопо Пальми  (мол.) (Jacopo Palma il Giovane), Ламберта Ломбарда (Lambert Lombard), французького романтизму - Клода Жозефа Верне (Claude Joseph Vernet), італійського класицизму - Франческо Альбані (Francesco Albani), раннього голландського реалізму - Корнеліса Пітерса Бега (Cornelis Pietersz Begijn), мистецтво країн Центральної Європи: Мігай Мункачі (Munkácsy Mihály), Імре Ревес (Révész Imre), Єне Єндрашик (Jendrássik Jenő), Шімон Голлоші (Hollósy Simon), Дюла Руднаї, Теодор Муссон (Jozef Teodor Mousson), Рейхан Алойзі (Alojzy Rejchan).

Українське мистецтво представляє творчість художників XVII—XX ст.: Іллі Бродлаковича-Вишенського, Тараса Шевченка, Опанаса Сластьона, Руфіна Судковського, Сергія Васильківського, Івана Труша та ін.

Мистецький доробок художників Закарпаття — це шедеври визнаних корифеїв образотворчої культури Йосипа Бокшая, Адальберта Ерделі, Андрія Коцки, Федора Манайла, Адальберта Борецького, Василя Свиди, Золтана Шолтеса та багатьох інших. Сучасне образотворче мистецтво Закарпаття збагачене творчістю обдарованих майстрів, що працюють у різних стилях, жанрах, напрямках і вносять у панораму мистецького світосприйняття свої яскраві акценти.

Досвід європейських національних культур акумульований у одній з найбільш повних колекцій на теренах України угорського мистецтва XVIII — поч. XX ст. Музей володіє цінним зібранням іконопису XVII—XVIII ст., чільне місце в якому займають твори Іллі Бродлаковича-Вишенського, а також меморіальною експозицією видатного художника, академіка Ігоря Грабаря.