Умови участі у конференції,та вимоги.

23.11.2018-23.11.2018

 
Міжнародна науково-практична конференція
«Мистецьке віддзеркалення епохи. За підсумками виставки «Золоті сторінки. Українське образотворче мистецтво др. пол. 20 ст.».
23 листопада цього року Закарпатський обласний художній музей ім. Й. Бокшая у рамках реалізації грантового проекту «Золоті сторінки. Українське образотворче мистецтво др. пол. 20 ст.», що фінансується Українським культурним фондом проводитиме міжнародну науково-практичну конференцію «Мистецьке віддзеркалення епохи. за підсумками виставки «Золоті сторінки. Українське образотворче мистецтво др. пол. 20 ст.». Місце проведення конференції буде визначено за два тижні до проведення (згідно умов грантодавця Українського культурного фонду, щодо раціонального використання коштів, необхідне проведення конкурсу серед фірм, що забезпечать проведення конференції).
Мета проведення заходу: започаткування діалогу українських науковців та дослідників мистецтва країн Карпатського Єврорегіону, розширення контексту ви¬став¬кової діяльності, можливість формування нау¬ко¬во-дослідницького центру з вивчення проблем образотворчого, декоративно-при¬клад¬но¬го мистецтва, дизайну та художньої освіти в області, Україні і Централь-ній Європі, в контексті світових інтеграційних процесів, що спри¬ятиме збереженню і розвитку однієї з п’яти унікальних художніх шкіл Ук¬ра¬їни.
Форма проведення: очно/заочна.
Основні питання, що пропонуються для обговорення:
- вивчення та введення в науковий обіг української та європейської мистецтвознавчої науки творчої спадщини засновників художньої школи Закарпаття та їх учнів;
- організація наукових досліджень в галузі образотворчого, монументального, декоративно-прикладного мис¬тецтва За¬кар¬паття у співпраці з музеями України, Словаччини, Чехії, Угор¬щини, Польщі та Румунії;
- залучення широкого кола науковців до вивчення мистецтва Закарпаття в контексті сучасних мистецтвознавчих теорій як в Україні, так і в Європі.
Працюють такі секції:
- Мистецтвознавство та культура;
- Музейна справа (музеєзнавство);
- Сучасний художній процес.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, чеська, словацька, польська, угорська, румунська.
Для участі у конференції до 20 листопада 2018 р. необхідно надіслати заявку за зразком (додається) і текст доповіді обсягом не менше 9 сторінок в електронному вигляді на адресу:
muzeumart@gmail.com
або в паперовому – на факс: (0312) 63-02-12
Планується видання матеріалів конференції: зміст та оформлення статті мають відповідати вимогам ВАК України (п. 3 постанови Президії ВАК від 15.01.03 № 7-05/1).
Технічні вимоги до оформлення друкованих матеріалів
Обсяг статті – не менше 9 сторінок набраного на комп’ютері та вичитаного тексту (Times New Roman, шрифт 14, інтервал між рядками – 1,5).
Послідовність структурних елементів:
1. УДК. Друкується ліворуч звичайним шрифтом.
2. Ініціали та прізвище автора. Друкуються ліворуч звичайним шрифтом.
3. Назва закладу, де працює автор. Друкується ліворуч звичайним шрифтом.
4. Назва статті. Друкується ліворуч звичайним шрифтом. Не слід робити всі букви великими.
5. Виклад основного матеріалу – за вимогами:
- постановка проблеми,
- аналіз останніх досліджень та публікацій,
- мета,
- виклад основного матеріалу,
- висновки та перспективи дослідження,
- література.
Береги – по 2 см з кожної сторони.
Текст набирається без переносів.
Посилання у тексті супроводжуються цифрами у квадратних дужках (позиція цитованого видання в алфавітному списку літератури, сторінка) за зразком [3:27], для зазначення діапазону сторінок – [3:25–27], номери сторінок, що відносяться до одного джерела, розділяються комою – [2:16, 25], номери джерел розділяються крапкою з комою – [3:25; 7:32–33;] або [4; 7; 12].
До статті можна включати графічні матеріали – рисунки (надавати окремими файлами), таблиці та ін.
Фотоілюстрації приймаються у форматі jpg, tif, cdr.
Таблиці мають бути пронумеровані, кожна повинна мати назву.
6. Анотації та ключові слова (обсяг 700-800 знаків та 5-6 ключових слів після кожної анотації відповідними мовами).
Текст анотації друкується звичайним шрифтом через один інтервал. Перед кожною анотацією наводяться прізвище й ініціали автора та назва статті відповідно українською, російською, англійською мовами; анотації англійською повинні бути:
- інформативними (не включати загальних слів);
- оригінальними (не калькований переклад);
- змістовними (відображати основний зміст статті та результати дослідження);
- «англомовними», тобто написаними якісною англійською мовою. Категорично не дозволяється використання програм перекладачів та автоматизованих засобів перекладу;
- компактними (мати обсяг 600-700 знаків).
Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань.
Учасникам, які не мають наукового ступеня, необхідно надати рецензію наукового керівника на запропонований до друку матеріал.
Переконливо просимо дотримуватися викладених вимог!
Доповіді, що не відповідають вимогам, науковому рівню та тематиці конференції, а також надіслані пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться.
За додатковою інформацією звертатися:
Закарпатський обласний художній музей ім. Й. Бокшая, пл. Жупанатська 3, м. Ужгород, Україна, 88000
е-mаіl: muzeumart@gmail.com
факс (0312) 63-02-12
Контактні телефони:
(0312) 63 02 12, (0312) 61 44 38


22.08.2019-18.09.2019

Виставка "Гаптоване диво"

22 серпня 2019 року о 15:00 в залах Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая відбудеться відкриття виставки під назвою "Гаптоване диво". Мотиви народного гаптування у творах закарпатських митців. Виставка триватиме до 18 вересня 2019 року.

18.07.2019-18.08.2019

Виставка творів Золтана Шолтеса "In memoriam"

18 липня 2019 року о 16:00 в залах Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая в робочому порядку відбудеться відкриття виставки творів та вечір пам`яті заслуженого художника України Золтана Івановича Шолтеса, присвячена 110 річниці від дня народження (із музейної збірки).

01.06.2019-01.06.2019

Міжнародний день захисту дітей

1 червня 2019 року - Міжнародний день захисту батьків та дітей. Відзначається щорічно з 1998 року згідно з Указом Президента України. В цей день в Закарпатському обласному художньому музеї ім. Й. Бокшая вхід для дітей безкоштовний.

25.05.2019-16.07.2019

Виставка творів Степана Шолтеса

25 травня 2019 року о 15:00 в залах Закарпатського обласного художнього музею ім. Й.Бокшая відбудеться відкриття ювілейної виставки творів народного художника України Степана Золтановича Шолтеса. Виставка триватиме до 16 липня 2019 року.

18.05.2019-10.06.2019

Міжнародний день музеїв

Міжнародний день музеїв. Вхід вільний. 18 травня 2019 року о 14 годині в залах Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая відбудеться відкриття виставки творів Спілки професійних художників Закарпаття (голова - заслужений художник України В. Брензович) в рамках проекту "Культура центру Європи - національних меншин Закарпаття". Виставка триватиме до 10 червня 2019 року.